Chuyên viên phát triển Sản phẩm tài chính

 • Hà Nội
 • Applications have closed

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Tìm hiểu, thu thập và phân tích nhu cầu, xu hướng của thị trường chứng khoán, nghiên cứu các sản phẩm/dịch vụ trong cùng lĩnh vực để đề xuất mô hình phát triển sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm hiện hữu.
 • Xây dựng đề bài yêu cầu từ tổng thể đến chi tiết và phối hợp với bộ phận công nghệ để triển khai xây dựng chi tiết sản phẩm.
 • Quản trị dự án phát triển sản phẩm, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm nghiệm thu theo đúng chính sách/kế hoạch đã được duyệt.
 • Phối hợp với các bộ phận để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tài liệu hướng dẫn và triển khai vận hành sản phẩm.
 • Truyền thông và hướng dẫn các bộ phận thực hiện về các quy trình, quy định liên quan tới sản phẩm.
 • Phối hợp với Dịch vụ khách hàng để truyền thông về sản phẩm mới/sản phẩm cải tiến cho khách hàng.
 • Dựa trên các báo cáo kết quả vận hành sản phẩm, đưa ra các phân tích về hiệu quả sản phẩm và đề xuất hướng cải tiến/điều chỉnh sản phẩm phù hợp.
 • Quản trị hệ thống cốt lõi, cập nhật các sự cố phát sinh (nếu có) của hệ thống, phối hợp với các bộ phận liên quan đưa ra giải pháp khắc phục.
 • Quản trị chính sách sản phẩm dựa trên đánh giá về trải nghiệm sản phẩm của khách hàng.
 • Thông báo gọi ký quỹ bổ sung/bán giải chấp cho khách hàng.
 • Theo dõi biến động thị trường để đưa ra đánh giá, đo lường rủi ro và đề xuất các công cụ quản trị rủi ro.
 • Lập các báo cáo quản trị rủi ro định kỳ và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của nội bộ hoặc các đơn vị chủ quản. Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị tự động nội bộ.

YÊU CẦU CHUYÊN MÔN:

 • Trình độ học vấn: Cử nhân hoặc cao hơn thuộc các ngành Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng hoặc các ngành có liên quan đến kinh tế – tài chính
 • Kinh nghiệm: ít nhất 3-5 năm trong ngành tài chính, ưu tiên người có vững kiến thức về chứng khoán và hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Kỹ năng khác:
  – Kỹ năng phân tích và chi tiết
  – Hiểu biết thị trường chứng khoán/tài chính
  – Kỹ năng về số/ toán học
  – Khả năng tổ chức và lập kế hoạch
  – Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

QUYỀN LỢI:

 • Được đào tạo và phát triển chuyên môn với tốc độ tăng trưởng của công ty theo thời đại số 4.0.
 • Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở và hiện đại, nhân viên hòa đồng, gắn kết.
 • Được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm và các phúc lợi xã hội theo quy định của Nhà nước và của Công ty như Bảo hiểm sức khỏe liên kết với PVI Care; khám sức khỏe định kì 01 lần/năm ….
 • Tham gia các hoạt động tập thể, các chương trình gắn kết của Công ty: team building, party ….
 • Tư duy quản trị xuyên suốt vòng đời sản phẩm: khảo sát, đánh giá, xây dựng, cải tiến.
 • Tư duy quản trị dự án với sự tham gia của nhiều bộ phận và góc nhìn về business.
 • Tạo ra giá trị trực tiếp cho công ty và khách hàng.
 • Góc nhìn về quản trị rủi ro, vận hành doanh nghiệp.
 • Chuyên gia phân tích dữ liệu tài chính chứng khoán.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: